Kontrollutvalget ønsker oppfølgingsrapport i 2021

Tirsdag behandlet kontrollutvalget i Røros rapporten etter forvaltningsrevisjonen av Ren Røros AS.