Koronakrisa ble noe nytt og større for reiseliv- og lokalmatbransjen

Da koronatiltakene satte bråstopp for det som var planlagt, måtte Guri Heggem og de andre i prosjektet tenke nytt om slutten. Slikt blir det nyskaping av.