Koronaviruset rammer reiselivet i Fjellregionen

Torsdag morgen sitter de største reiselivsaktørene på Røros, Destinasjon Røros og kommunen samlet i møte for å diskutere videre retningslinjer for reiselivet i regionen.

DEL

Koronaviruset har fått en kraftig nasjonal vekst den siste uken, og rammer reiselivets små og store aktører i regionen.

Destinasjon Røros har i dag hatt ekstraordinært møte i markedsrådet* for å diskutere mulige tiltak for regionens reiseliv gitt den situasjonen vi nå befinner oss i.

- Koronaviruset rammer oss hardt, og vi må jobbe sammen for å komme oss gjennom denne krisen,» sier reiselivssjef Tove Martens fra Destinasjon Røros. «Derfor ønsker vi nå å jobbe med alle reiselivsaktører i regionen, og ikke bare medlemmer av destinasjonen. Vi må samarbeide, for at ikke tapet skal bli for stort for oss alle. Det er næring og arbeidsplasser det gjelder, sier Tove Martens, på vegne av markedsrådet for Destinasjon Røros.

Markedsrådet er enige om å løfte frem mangfoldet innen reiselivet i den kommende tiden. Her er det viktigst å skape fokus på hvilke opplevelser som faktisk er tilgjengelige, til tross for de begrensningene koronaviruset skaper.

Både Bergstadens Hotel og Røros Hotell er hardt rammet og har i løpet av de siste døgnene mottatt mange avbestillinger. Hele reiselivet forventer en nedgang fram mot sommeren.

- I vår region har vi lite folk og god plass, og akkurat nå kan det blir vårt fortrinn, sier reiselivssjefen. «Vi må ta innover oss tapene denne situasjonen medfører, men samtidig er vår oppgave å belyse de mulighetene vi har, innenfor det rammeverket vi til enhver tid må forholde oss til. Det skal vi fokusere på framover.

Det er gitt signaler fra både Innovasjon Norge og Trøndelag Reiseliv om at de skal ha fokus på å reise nasjonalt og dette er noe Destinasjon Røros også kommer til å gjøre.

Artikkeltags