Strømforbruket i fritidsboliger i samme område ble redusert med hele 23,5 prosent i samme periode. Tallene er korrigert for temperaturvariasjoner.

Norges Vassdrags- og energidirektoratet (NVE) viser til en økt energisparing for husholdningene – til tross for at den gjennomsnittlige strømprisen i den aktuelle måneden var svært lik hva den var i november i 2021.

– Dette tyder på at svært mange husholdninger har iverksatt tiltak for strømsparing, sier Maren Esmark, seksjonsleder i NVE.

Kaldere på hytta

For fritidsboliger antar NVE at nedgangen skyldes at det ikke gis strømstøtte til forbruk for fritidsboliger. Trolig har mange redusert innetemperaturen til et minimum når hytta ikke er i bruk, og NVE antar også at det er overgang til andre oppvarmingskilder, som ved.

Også i Midt- og Nord-Norge var det en viss nedgang, henholdsvis 2,6 og 1,8 prosent. For fritidsboliger i de samme områdene var den tilsvarende nedgangen 2,5 prosent og 1,1 prosent.

Ned også i industrien

I industrien og i tjenesteytende sektor har også strømforbruket gått ned i november.

I tjenesteytende sektor var nedgangen i forbruket i sørlige Norge på 4,5 prosent når det korrigeres for temperaturvariasjoner. Industrien i det sørlige Norge reduserte forbruket med 12,2 prosent. Dette skyldes først og fremst reduksjon i aluminiumsproduksjon grunnet økte kraftpriser.

I perioden økte strømforbruket for industrien i nord, en endring som i stor grad skyldes at noe industri var koblet ut året før og nå er satt i drift igjen.

Toprissystem?

Videre skriver NTB en sak om at både SV og Sp vil utrede om det går an å innføre et system med én pris på strøm til innenlands bruk og én for eksportstrøm?

– Dette har vi foreslått i Stortinget allerede. Men til nå har vi møtt motstand hos regjeringspartiene. Derfor er det gledelig at de nå går inn for å utrede dette, sier SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken til NTB.

På Dagsrevyen mandag ba Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad regjeringen om å utrede en toprismodell, der utenlandskablene utgjør et eget prisområde.

Bør vurdere

Arnstad mener regjeringen nå bør vurdere om dette er praktisk og juridisk mulig å gjennomføre.

– Spørsmålet er om det er mulig å ha en ulik prising på innenlands forbruk og eksport av kraft til utlandet. Det kan for eksempel skje ved at vi etablerer et eget prisområde rundt utenlandskablene, sier hun til NRK.

Også Frp har tidligere foreslått dette.

– Ikke umulig

Jussprofessor og EØS-ekspert Finn Arnesen mener det vil være mulig å opprette en egen prissone for utenlandskabler uten å bryte med EØS-reglene.

– Klarer man først å bestemme seg for modellen, er jeg rimelig sikker på at det er mulig å få til noe som er innenfor EØS-retten, sa Arnesen til Nationen i forrige uke.

Statssekretær i Olje- og energidepartementet Amund Vik (Ap) mener derimot at dette ikke er mulig.

– For å få det til må vi begrense kraftflyten til utlandet, og det vil være et brudd på EØS-avtalen, sier Vik til NRK.