Opplandskraft får tillatelse til bygging av Tolga kraftverk

Glomma gjennom Tolga sentrum

Glomma gjennom Tolga sentrum

Artikkelen er over 2 år gammel

Opplandskraft DA vil i statsråd i dag få tillatelse til å bygge Tolga kraftverk med tilhørende 132 kilovolt (kV) nettilknytning i Tolga kommune i Hedmark.

DEL

Årlig kraftproduksjon er anslått til 191 gigawattimer (GWh). Dette tilsvarer årsforbruket til om lag 9.500 husstander. Rundt halvparten av kraften vil bli produsert om vinteren når behovet for kraft er størst, ettersom kraftverket utnytter regulert vann fra Aursunden.

- Den regulerbare vannkraften er ryggraden i kraftsystemet vårt, og vil fortsette å være det framover. Utbyggingen av kraftverket i Tolga vil gi tilgang på mer fornybar kraft, styrke forsyningssikkerheten og skape lønnsomme arbeidsplasser i regionen, sier Torhild Aarbergsbotten, stortingsrepresentant for Høyre.

Hun sitter i energi- og miljøkomiteen.

Les mer: Må ha mer kraft fra nord og sør - Nyhus var habil - Marginal lønnsomhet på kraftutbygging - Habilitets-sak i kontrollkomité

I konsesjonsbehandlingen av prosjektet og de forskjellige utbyggingsalternativene er de samfunnsmessige fordelene ved utbygging av fornybar vannkraftproduksjon veid opp mot de negative virkningene. Det gis tillatelse til utløp fra kraftverket nedstrøms Eidsfossen.

Ulempene knytter seg hovedsakelig til virkninger for harr og ørret, friluftsbasert fiske og landskap. Det er fastsatt vilkår om avbøtende tiltak i form av minstevannføring hele året i Glomma, samt en rekke vilkår for å ivareta toveis vandring av fisk forbi kraftverket. Fisketurismen støttes med et fond på 5 millioner kroner som skal forvaltes av Tolga kommune.

Les også: Vind en trussel mot Tolga-kraft - Utbygger tar risikoen - Kraftmotstanderne mener Hedmark har ofret nok

- Det har vært et stort engasjement fra Rørosregionen for å sikre kraftforsyningen til regionen. Undersøkelser viser at det i perioder er en underdekning på opptil 40 MW strøm (jfr Røros energiverk). Risiko- og sårbarhetsanalyser viser at utfall av strøm er noe av det mest kritiske som kan skje. I den sammenheng er utbyggingen av Tolga kraftverk svært viktig for å styrke forsyningssikkerheten i regionen, sier Aarbergsbotten.

Dårlig forsyningssikkerhet fører også til at det er vanskelig for nye bedrifter å etablere seg og eksisterende å utvide. Bedre strømforsyning er avgjørende viktig for å legge til rette for nye arbeidsplasser i regionen.  Fra lokalpolitisk hold har utbyggingen av Tolga kraftverk blitt vurdert som en av de viktigste sakene for regionen.

- Jeg vil særlig trekke frem engasjementet til Høyres Ole Jørgen Kjellmark på Røros. Han har mast veldig om å få til et møte med Olje- og energiministeren om saken. Det fikk vi til. Der stilte Ole Jørgen med egne flyfoto over området samt en særdeles solid presentasjon av saken. Det viser at det nytter å engasjere seg for de lokale saker, og at vi vinner frem med solid argumentasjon. Nå gleder jeg meg til å følge saken videre med store forventinger om flere og trygge arbeidsplasser i Fjellregionen, sier Aarbergsbotten.

Artikkeltags