Krever økt vedlikehold på fylkesvei 30 fra Singsås til Røros

Standarden på fylkesvei 30 må heves og vintervedlikeholdet må bli bedre. Det krever Holtålen Arbeiderparti i et brev sendt til Trøndelag fylkeskommune.