Åtte måneder i fengsel og fire år uten førerkort etter ruskjøring

Mannen må også betale en bot på 30.000 kroner.