Svindlet Nav for 120.000 kroner

En kvinne i 40-årene er dømt for trygdebedrageri og falsk forklaring.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Tingretten mener en straff på 30 dagers fengsel er passende, men på grunn av kvinnenes omsorgsoppgaver er dommen gjort betinget, med en prøvetid på to år. Både aktor og forsvarer var enige om at det ikke ville være gunstig om kvinnen skulle måtte sone en ubetinget fengselsstraff.

Kvinnen var tiltalt for å ha svindlet Nav for nærmere 120.000 kroner. Saken ligger noe tilbake i tid, og bedrageriet kvinnen nå er dømt for, skjedde ifølge domspapirene i 2012 og 2013.

Meldte ikke inn at hun jobbet

Da jobbet kvinnen i et firma på Røros. Samtidig unnlot hun å opplyse om arbeidstimene sine på de elektronisk utfylte meldekortene til Nav forvaltning. Dermed fikk hun utbetalt 119.470 kroner for mye i arbeidsavklaringspenger.

I tiltalen var bedrageriet betegnet som grovt, «fordi handlingen har voldt betydelig skade», som det heter i tiltalen. Kvinnen ble også tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring til offentlig myndighet, gjennom at hun ikke rapporterte inn arbeidstimene sine.

Mente Nav «skyldte henne såpass»

Da rettssaken gikk for Sør-Trøndelag tingrett erkjente ikke den tiltalte noen skyld. Hun anførte at hun måtte frifinnes fordi hun opplevde å ha dårlig samarbeid med Nav i andre sammenhenger, og at hun «følte at Nav skyldte henne såpass». Hun beskrev en tøff økonomi, samtidig som hun sa at «alle» visste at hun jobbet, og at Nav selv skulle ha regulert ytelsen hennes – også fordi hun i en annen sammenheng opplyste at hun jobbet.

Tingretten mente at ikke noe av dette kunne lede til noen frifinnelse, og at tiltalte hadde handlet forsettlig da hun bevisst ga feil opplysninger til Nav.

Oppdaget ved en tilfeldighet

At kvinnen hadde unnlat å føre opp timene sine på meldekortet ble oppdaget av en saksbehandler i Nav ved en tilfeldighet i forbindelse med at vedtaket om arbeidsavklaringspenger gikk ut og skulle forlenges. Da ble ytelsene stoppet.

Av domsslutningen går det fram at retten ikke er i tvil om at kvinnen forsto at hun måtte sende elektroniske meldekort til Nav forvaltning hver fjortende dag med opplysninger om alle timer hun hadde jobbet per dag. Arbeidsavklaringspengene beregnes på grunnlag av opplysningene i meldekortet.

Tiltalte forklarte i retten at hun jobbet full stilling, og hun erkjente også at hun unnlot å opplyse om dette. På meldekortene førte hun opp at hun ikke hadde arbeidet i det hele tatt.

Retten valgte å anse bedrageriet som grovt, og viser til en grense på 100.000 kroner for hva som er betegnet som «betydelig økonomisk skade».

Artikkeltags