28 dager fengsel og 39.000 kroner i bot etter å ha kjørt med høy promille