Samlet inn over 60.000 kroner fra idrettsforeldre. Unnlot å gjøre opp regningen pengene skulle gå til

Nord­-Østerdal tingrett har dømt en kvinne for underslag og dokumentforfalskning.