Kjørte i 130 km/t og følte seg forfulgt på riksveg 3 – og så var det UP

130 kilometer i 80-sone endte med straff i tingretten.