Kristin (26) er med og bygger framtidas helsetjeneste: – Jeg har et indre ønske om å hjelpe

Kristin visste tidlig at hun skulle bli sjukepleier. Nå jobber hun i en ny og moderne helseverden, der ventetida på legetime i snitt er 15 minutter, og der legene treffer pasientene gjennom video.