Gå til sidens hovedinnhold

Kritisk ledermangel i fotballgruppa

TIF fotball har store hull å fylle i styre og utvalg noen uker før årsmøtet. Det mangler 13 verv, deriblant ledervervet.

– Fotballgruppa skaper aktivitet for 350-400 barn og unge. Det er et givende arbeid som har stor betydning for mange, sier avtroppende leder Bent Kvisle.

Kommer til dekket bord

Både Kvisle og leder i økonomiutvalget, Rune Negård, sitter ett år på overtid. Kvisle har vært leder i fem år, og har sittet 13 år i styret. Driften i fotballgruppa er god og det er ingen utfordringer med økonomien.

– Økonomisk har vi klart oss godt gjennom koronaperioden grunnet gode kompensasjonsordninger, sier Kvisle.

Nye folk i styret kommer langt på vei til dekket bord.

– Jeg vil bistå i en overlappingsperiode så lenge den nye lederen har behov for det. En ny leder skal ikke erstatte meg, men må finne sin rolle. Det er nok en fordel at vedkommende har en jobb med fleksibilitet og er tilgjengelig. Det kan gjerne være en kvinne, sier Kvisle.

Mangler totalt 13 verv

Leder i valgkomiteen, Ann Christin Tronslien, sier det er totalt 13 verv som skal fylles i styre og utvalg.

– I tillegg til ledervervene, mangler vi flere personer i økonomiutvalg og administrasjonsutvalg. Vi mangler også sportslig leder for damer, herrer og yngres avdeling. Det positive er at hele anleggsutvalget er på plass, sier Tronslien.

Dersom fotballgruppa ikke klarer å finne noen som vil ta på seg de ledige vervene, kan konsekvensene bli at tjenester må settes bort. Det vil medføre økte kostnader som brukerne må betale for.

Over 100 telefoner

– Vi har tatt over 100 telefoner til foreldre. Mange er allerede engasjert som trenere eller ledere for sine barn. Flere har også verv i andre grupper eller foreninger, men vi oppfordrer de som har blitt oppringt om å tenke seg om en gang til. Det kan også være aktuelle personer vi ikke har ringt, for eksempel pensjonister eller andre, sier Tronslien.

Nestleder i valgkomiteen, Einar Kverneggen, påpeker at de fleste vervene skal kunne håndteres av "vanlige" folk.

– Vi håper det finnes noen der ute som vil gjøre en viktig jobb!

Kommentarer til denne saken