Kroken på døra for Alis kafé - ble for mye arbeid og for lite besøk