Begrens vindkraftutbyggingen

Av

Fagfolk har skrevet og advart mot alle planene for vindkraft på land. Det er åpenbart ikke nødvendig.

DEL

MeningerVi bør heller modernisere vannkraftverkene våre, utvide og glatte ut tuneller, fornye turbiner og strømnett osv som vil gi mer energi til en rimeligere pris. Vår vannkraftkompetanse er betydelig nedbygget senere år. Det må derfor bevilges mer til utdanning av forskere på fornying av eksisterende vannkraft.

Vi bygger hus som bruker mye mindre energi. Snart vil nye bygninger ha overskudd av energi i løpet av året. Grunnvarme fra moder jord, solenergi, bølgekraft, tidevannsenergi og vindmøller til havs er noen av alle andre muligheter som vil komme. Energiøkonomisering i gamle hus er også noe som må prioriteres.

I 2018 ble det produsert ca 4 TWh vindkraft. Potensialet for energisparing i eksisterende bygg er hele

40 TWh innen 20140 i følge en studie hos SINTEF. Vi må altså bruke energien vår smartere. Kanskje bør vi redusere innetemperaturen 1 grad eller 2 også!:: Å prioritere vindkraft foran energieffektivisering blir som å gå over bekken etter vann påpeker fagfolk. Det må myndighetene satse på!

Det blir også feil at vindkraft skal subsidieres fra staten under påskudd av at det er miljøvennlig og gagner klimaet. Vårt bidrag for å redusere klimaendringene må ikke gjøres ved å forringe naturen vår.

Noe vindkraft kan dog være positivt å bygge ut, men det må ikke gå på bekostning av fine naturområder. Vindparken som er tatt i bruk i Roan på Fosen er således møtt mer positivt av lokalbefolkning enn Frøya.

Lavere kostnader og gode vindresurser har gjort Norge mer attraktivt for utenlandske investorer.

Det blir feil at de skal bygge ut vindkraft i vår natur og ødelegge natur og trivsel for folk som bor der.

Et innlegg i Adresseavisen 16 mai av tidligere informasjonsdirektør i NVE Sverre Sivertsen om vindkraft på Frøya gir en generelt god analyse av problemet under overskriften "En energipolitisk skandale"! Ettertiden vil nok bruke enda sterkere ord! Det er rett og slett et overgrep å rasere naturen slik.

Vindkraftverket 14 turbiner som skal bygges på Frøya er møtt med massiv motstand mot både lokalt og nasjonalt. Det blir feil å bygge ned den fine naturen på Frøya med veier og vindmøller som vil rage nesten

200 m over de lave fjellknausene på den lille øya ut mot havet i Trøndelag. Det er et tragisk feiltrinn som ettertiden vil dømme oss hardt for. De høye mastene vil bli sett fra alle steder på øya. De vil også gi en plagsom ulyd når de går. Ta grep Erna! Gjør om vedtaket snarest. Øyboerne på Frøya gråter da de vil bevare det vakre landskapet urørt for nåtiden og til sine etterkommere. På Frøya er det ingen skam å snu.

Stølsheimen i Hordaland er et annet betent område. Der er planlagt opp mot 250 vindmøller med høyde opptil 250 m i vakkert fjellterreng. På våre kanter i Østerdalen har NVE utpekt fjella øst for Rendalen og nordover mot Elpiggen som gunstige for vindkraftutbygging. Det må vi bidra med til at aldri vil skje.

Vi må tenke nytt om energi fra vind. Norge skal leve godt av turister også i fremtiden som vil se urørt natur, ikke hvite "skoger" av vindmøller. Mange som argumenterte for vindkraft som ren energi og bidrag til å løse klimakrisen har nok endret syn. Spesielt når en ser hvilke store negative konsekvenser det får for naturen. Det er vel ingen som med hånden på hjertet vil ha vindturbiner i Nordmarka ved Oslo, i Bymarka ved Trondheim osv heller for å gi kortreist kraft til de store byene. Klokt planlagt vindkraft vil dog være et bidrag til å redusere klimakrisen som selvsagt må stå i første rekke. I det ligger at det er svært viktig å ta vare på naturen og det biologiske mangfoldet på samme måte som at matjorda vår må vernes mest mulig mot utbygging, og noe vi forvalter og skal gi videre til våre etterkommere. Vi har nok kraft allerede med de alternativer vi kan utnytte uten å måtte bygge ut for mye skadelig vindkraft. Ikke la vinden ta overhånd!

Artikkeltags