Kommunereform

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Venstre , Høyre og Frp vil legge til rette for sterke og levende lokalsamfunn i hele landet. Etter valget i 2013 ble disse partiene og KrF enige om å gjennomføre en kommunereform for å bygge sterkere velferdskommuner for framtida. AP har også sluttet seg til målene for reformen.

Røros, Os og Holtålen kommuner har via egen prosjekt- gruppe jobbet intenst og godt sammen for å få på plass en intensjonsavtale mellom de tre kommunene. I en prosess som denne, hvor det beste fra alle tre kommuner skal forenes samtidig med at identiteten til den enkelte kommunen skal beholdes, er det viktig å ha respekt for hverandres utgangspunkt, synspunkter, meninger og ønsker for framtida.

En intensjonsavtale skal danne grunnlaget for hvordan vi vil forme vår egen framtid som en større og mer konkurransekraftig kommune enn hva vi er hver for oss som tre mindre kommuner. Intensjonsavtalen skal være det styringsverktøyet vi skal bruke for å bli enig om vi ønsker å slå oss sammen eller ikke. Sier vi ja til sammenslåing, skal avtalen være det grunnlaget vi skal bruke til å hjelpe oss selv med å starte opp med de endringene som må til for å nå målene som er satt i avtalen. I tillegg så skal veien også bli til når vi går ettersom ingen av oss har vært en felles, stor kommune tidligere.

Framtida vil derfor bety store endringer . Endringer som vi sjøl får lov til å være med å forme i størst mulig grad. Endringer som vil gi oss effekter som vi ikke klarer hver for oss. Det er nå vi har sjansen til å være med å forme vår egen framtid i vår egen, nye kommune .

Ved å slå oss sammen kan vi styrke de områdene hver enkelt kommune alene er god på og bli enda bedre ved å overføre det gode til en stor kommune. Vi kan fremstå som en enda mer attraktiv kommune å bo i og flytte til ved at tjeneste tilbudene styrkes, økonomien styrkes og handlingsrommet blir større. Vi utfordrer det etablerte til å bli enda bedre ved at vi kjemper for det som er verdt å beholde og vi blir enda mer bevisst på hva vi vil slutte med .

Ved å samle Røros, Os og Holtålen kommuner til en kommune vil vi betegnes som et regionalt tyngdepunkt ved at vi vil være mellom 9-10.000 innbyggere. Dette gir ekstra tilskudd til den nye kommunen vår. Kommuner som slår seg sammen kan også søke om tilskudd til infrastruktur tiltak, det er satt av MNOK 50 til dette i 2016 budsjettet og beløpet vil økes i 2017. Vi vil også være med på å bidra til at basistilskuddet fordeles mer rettferdig enn i dagens kommunestruktur.

La oss bruke den muligheten vi nå har fått tildelt. Bruke intensjonsavtalen slik den er utarbeidet som et godt arbeidsverktøy inn i framtida. Tenke framtidsrettet ved å se på nye og andre muligheter for tilflytting og næringsutvikling , opprettelse av offentlige og private arbeidsplasser i regionen vår, bedre infrastruktur, godt samarbeid mellom næringsliv og videregående skole, fokus på lærling ordninger og videreutdanning, se på hva naboen har klart å få til, fortsette med det og legge fra oss det vi selv ikke har klart like godt.

Skal vi klare å nå målene så må vi utvise politisk vilje, ha respekt for at endringer er krevende, søke råd og hjelp der vi ikke er god nok og ønske endringene velkommen, også i Røros kommune selv om Røros skal være kommunesenteret. Røros kommune er god på mange områder, men vi som andre har mye å lære og å bli bedre på – nå har vi muligheten til å bli enda bedre ved å gripe sjansen om å bli en stor kommune og ta med oss det beste fra alle 3 kommunene, inn i framtida !

La oss gripe sjansen !

Artikkeltags