Postkort fra sommer-Norge

Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerPostkortene fra sommerferien i Norge viser utsikt over vakre og mangfoldige landskap, som flere hundre år med norsk landbruk har vært med på å skape. Det er dette Norge turistene kommer for å se, og som vi som bor her gjerne viser fram, slik NRKs sommerbåt på Mjøsa gir oss anledning til nå i sommer. Uten landbrukets unike kulturlandskap rundt Mjøsa ville det neppe blitt noen båttur med NRK. Men framtidas både landskap og postkort fra sommer-Norge kan fort bli seende annerledes ut om vi tar dette for gitt.

Det kreves mer enn en stolt historie og lange tradisjoner for å opprettholde det særegne norske landbruket. Vi trenger en politikk som legger til rette for at vi fortsatt kan ha et landbruk i hele landet, på gårder av ulike størrelse, i landskap med ulik topografi og ulike klimatiske fordeler og utfordringer. Med importvernet, markedsordningene, eiendomspolitikken og jordbruksforhandlingene støtter den norske landbruksmodellen opp under Stortingets mål om matsikkerhet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk i hele landet. Men flere av elementene i den norske landbruksmodellen er satt i spill av regjeringa, og det er alvorlig.

Barna på Telneset testet hesjing 

Dagens eiendomspolitikk er avgjørende for å sikre den sjøleiende bonden og at arealene brukes til matproduksjon. Store deler av eiendomsreguleringa er forsøkt fjerna av vår sittende regjering. Markedsordningene sikrer at bønder i hele landet gjennom samvirkene får avsetning og samme pris for råvarene vi produserer. Dette ønsker regjeringa å svekke. Og kanskje mest avgjørende; importvernet er under sterkt press. Uten et effektivt tollvern er det umulig opprettholde en norsk matproduksjon med vårt høye kostnadsnivå og et landbruk oppunder polarsirkelen. For den som husker hvordan det gikk med den store norske konfeksjonsindustrien på 70-tallet, gir det en god illustrasjon på hva som kan skje med norsk landbruksproduksjon hvis tollvernet bygges ned. Å miste den nasjonale teko-industrien er en ting, noe helt annet å stå uten egen matproduksjon. Få land tar sjansen på det. Selvforsyningen av mat i Norge er allerede godt under 50%.

Regjeringas hovedstrategi er å legge til rette for at gardsbrukene skal bli mye større i Norge, motivert av ønsket om en billigere matproduksjon. Problemet er nissen på lasset:- det ligger ikke til rette for store bruk i store deler av landet. Over tid vil derfor en ensidig satsing på de som vil bli store flytte den norske matproduksjonen til det sentrale Østlandet, de beste områdene rundt Trondheimsfjorden og til Jæren. Mye areal på Vestlandet, i Nord-Norge og i fjellbygdene vil gå ut av bruk. Fjord-Norge med sitt unike kulturlandskap er kanskje Norges merkevare nummer en. Reiselivsguru Jens A. Riisnæs har uttalt at det finnes bare ett sted på jorda med tilnærmelsesvis den samme fantastiske naturen, nemlig fjordene på New Zealand. Han vurderer likevel de norske fjorder som et bedre reiselivsprodukt fordi det bor og virker mennesker der. Med regjeringens ønske om stadig større gardsbruk forvitrer naturligvis denne verdien. Dette landskapet er ikke skapt for stordrift i landbruket. Den skal tidlig opp som skal drive gardsbruk med 60-70 melkekyr i Indre Sogn eller i Hardanger med sine mange små, bratte jordlapper.

Ei slik endring av landbrukspolitikken vil derfor ikke bare svekke vår samla matproduksjon. Det vil også endre Norge slik vi kjenner det i dag. Tenk på det når du reiser gjennom Norge nå i sommer. Tenk også på det når du om et år skal avgi din stemme under Stortingsvalget.

I mellomtida har du mulighet til å velge hver eneste gang du står i matbutikken. Hvis du velger den maten som er produsert i Norge støtter du det norske landbruket, og du og alle andre får så mye med på kjøpet: Aktive gårdsbruk med folk og dyr, fantastisk utsikt holdt ved like av dyr på beite, og et land med levende lokalsamfunn. At du i tillegg vet hva du spiser og at maten er produsert med god dyre- og plantehelse og med lite bruk av antibiotika, gjør bare opplevelsen enda bedre.

Å velge norske matvarer i butikken er rett og slett ei investering i framtidas postkort fra sommer-Norge. God sommer!

Artikkeltags