Frivilligsentralen på Alvdal har fylt 20 år

JUBILEUMSBERETNING: 20 år som frivilligsentral

JUBILEUMSBERETNING: 20 år som frivilligsentral Foto:

Av

Et 20-årsminne, Alvdal Frivilligsentrals jubileumsberetning.

DEL

20 års drift som frivilligsentral fortjente et jubileumsskrift . Per Arnfinn Bergebakken tok på seg oppdraget med å skrive jubileumsberetningen for Alvdal Frivilligsentral med et tilbakeblikk på tilholdsstedets mangslungne historie.

- Olav Jevnaker tok initiativet til beretningen og oppfordret meg til å skrive. Det takket jeg ja til, for jeg er så glad i denne møteplassen vår, sier Per Arnfinn og legger til at opprinnelsen er Sjukestua i Alvdal som sto ferdig i 1939.

Alvdal Helselag hadde arbeidet for dette i vel 20 år med pengeinnsamling og forarbeid. De var tilbudt å kjøpe Steien gamle skule av kommunen i 1934, men takket nei. Kommunen var ikke grunneier og huset skulle flyttes.

Byggekomiteen i 1936 med Ola Skogstad, Anders Sørhuus, Trygve Gjelten og Ernst Halmer søkte kommunen om gratis tomt. Det ble imøtekommet med tomt på eiendommen Øwretun.

Alvdal Bruks anbud på 25.000 kroner ble godtatt «på betingelser av at bruket overtok lagets beholdning av materialer og tilkjørt sten etter dagspris», står det å lese i jubileumsskriftet til Alvdal Frivilligsentral.

Sjukestua besto av 10 senger,kontor og betjeningshybler. «Kurpenger» i det første driftsåret ble satt til "4 kroner for innenbygdsboende og 4,50 for utenbygdsboende, eksklusive medisiner og bandasje".

Det ble fort et behov for utvidelse av lokalene for å få enerom til pasienter, Lars Løkken tegnet et forslag som Helselaget godtok med betingelser om et tilbygg for Helsestasjon. Helsestasjonen ble leid ut til kommunen for 100 kroner i måneden.

I 1965 overtok Alvdal Kommune drifta, lagt under Alvdal Alders-og sjukeheim. Men lokalene var Helselagets eiendom og når de siste pensjonærene ble flyttet til nybygget på Aldersheimen ble Sjukestua ledig til andre formål. Begge etasjene ble benyttet til pensjonistleiligheter, mens Helsestasjonen var i drift som før med tillegg av Bedriftshelsetjenesten.

I kjølvannet av Helse-og sosialplan for Alvdal 1987-1991 oppstod Eldresenteret med foreløpig prøveordning fra 1988 med fast treff på torsdager. Det viste seg å være et godt tiltak, og frammøte varierte fra i underkant av 30 til godt 40 . Og lokalene ble fort i minste laget. Et tilbygg ble løsningen.Og med god hjelp fra bygdefolket til pengeinnsamling og dugnadsarbeid sto tilbygget ferdig uten gjeld. Arbeidet ble utført på litt over et halvt år.

Og ganske snart ble Alvdal frivilligsentral opprettet etter samme mal som frivilligsentralene som Stortinget opprettet som en forsøksordning.

Dette medførte allsidige aktiviteter utover eldretreffen; bl.a. tilbud til demente, psykiatritreff, bibliotekfilial, grillfest på sjukeheimen, småbarnstreff og babysang. Og ansettelse av daglig leder i halv stilling var en nødvendighet. I dag er den utvidet til full stilling.

Frivilligsentralen er nå omorganisert til stiftelse og skal etterhvert flytte til andre lokaler på Steigen skole.

-Mens vi brukere syns vi har trivelige og lettvinte lokaler der vi er. I lokalene til sjukestua er det blant annet bakst-rom og snekkerverksted så det er allsidig utnyttelse av dette anlegget som vi liker så godt, sier Per Arnfinn som berømmer folk for dugnadsinnsatsen som er lagt ned gjennom alle år.

Jubileumsskriftet er tilgjengelig for salg i Alvdal Bok- og Papirhandel.

Send inn tekst og bilder «

Fortell fra kulturarrangementer og opplevelser, stort og smått!

Artikkeltags