Mellom Fåset og Savalen i Tynset kommune ligger bygda Fådalen. Nå har fem forfattere skrevet bok om bygdehistoren, rikt illustert av bilder.

– Dette er ingen slektshistorie, sier Liv Kari Fremmergård Larsen, en av iniativtakerne til boka.

– Det vi har lagt vekt på er å få fram mangfoldet av mennesker, aktiviteter, kultur, skikker. I det hele tatt alt som foregår i ei lita grend som Fådalen, både i dag og ikke minst før i tiden, skriver hun i forordet.

Hun forteller at boka er skrevet på bakgrunn av forfatternes barndomsminner.

– Det er historier som ellers ville blitt borte, selv om det dessverre er en kjennsgjerning at vi er 20 år for sent ute.

Fem forfattere

I tillegg til Liv Kari F. Larsen er Kjell Oddbjørn Gjelten, Kåre Eldar Vang, Magnar Dalvang og Gunnars Skjelhaug medforfattere av boka. Noen gjesteskribenter har også bidratt.

Arbeidet med boka som gikk i trykken rett før påske har tatt 3-4 år.

– Det har vært morsomt og tidkrevende. Mange ukjente historier har dukket opp underveis, sier Liv Kari.

Hun vokste selv opp på et småbruk i Fådalen.

– Det er stedet på jord for meg, smiler hun.

I boka kan man blant annet lese at Fådalen ble egen skolekrets med egen skole i 1865. Skolen var i drift helt til 1962, da Fådalen skole ble slått sammen med Fåset.

Boka om Fådalen har et opplag på 300 eksemplarer.

– Boka kan kjøpes ved å kontakte forfatterne. Vi håper både tynsetinger og fåsetinger har interesse for historiene fra Fådalen, sier Liv Kari Fremmergård Larsen.