MESTER OG LÆREGUTT: "Bent er jo en læremester", sier Olav om Bent Jacobsen (t.v). "Ja, han har mye å sette seg inn i", svarer mesteren.
Gunhild Nyaas

Mest «Spell-Olav» – og litt om Bent

Olav Luksengård «Spell-Olav» Mjelva. Et stort navn i folkemusikkmiljøet i Norden. Over dammen er det flere og flere som også kjenner hans navn og felespill, men felestrengene er ikke det eneste han spiller på.
Av
Publisert