Jubiluem: Forsiden på bladet «For Alle» i 1931

Falkbergets «Bør Børson jr.» runder 100

I sommer var det 100 år siden Johan Falkbegrets «Bør Børson jr.» ble til. I den forbindelse trykker vi denne artikkelen ført i penn av Hans Svenne.
Av
Publisert

Bør Børson ble til i Aker kommune, nærmere bestemt i «hulen» villaen Fløifjeld i Teppaveien, brattbakken rett nedenfor Grorud kirke. «Hulen» var et passende navn på et rom fylt opp av tobakksrøyk og papirhauger mente Falkbergets venn Anders Krogvig.

I en dansk utgave av Bør Børson skrev Falkberget følgende dedikasjon til sin datter:

«Kjære Aasta Vårsnø – Ja, så skal du ha takk for at du som lita jente hjalp meg å le da jeg skrev «Bør» – på Grorud.»

Om Bør Børsons tilblivelse skrev Magnus Falkberget i et forord til et av sine teaterprogram: «En aften i jobbetiden hadde Johan Falkberget invitert en del venner, og en av disse hadde tatt med seg en nybakt «millionær», som ikke hadde kunnet motstå sin «usigelige trang til å hilse på han derre dikteren Falkberget.» Til å begynne med oppførte den fremmede seg forholdsvis stille og beskjeden, men utover aftenen steg stemningen en del, som rimelig var. Fru Falkberget hadde nettopp fått et nytt enkelt spisestuemøblemang i bjerk, og dette var bemeldte aften hennes stolthet . . . Da stemningen ved aftensbordet var på det høyeste, tar plutselig hr. «millionæren» en kniv og skjærer en stor flis av bordskiven, tar serviset i bordduken og hiver det utfor verandaen, hvoretter han med en støyende latter, og med en patos som om han eiet hele verden, roper inn i stuen! Ka dæt koste, fru Falkberget?»

Det fortelles at morgenen etter forelå første kapittel av Bør Børson i manuskript. Det første kapittel om ´n Bør kom på trykk i vittighetsbladet Hvepsen lørdag 29. juni 1918.

Allerede den 18. mai annonserer Hvepsen om bladets nye føljetong: «Johan Falkberget begynder i disse dage paa en høist aktuel og satirisk fortælling til Hvepsen. Det eneste vi paa forhaand kan røbe er at hovedpersonen heter:

Bør Børson jr.

Mel, kolonial, manufaktur samt isenkram. En detail.

Den paabegyndes i juli. Falkbergets lune humør garanterer os at Bør Børson blir en festlig fyr. Det gjælder derfor at sikre sig Hvepsen i fast abonnement saa fort som mulig.»

Den 22. juni meddeles i bladet: «I næste nummer paabegyndes Johan Falkbergets fornøielige beretning om landhandler Bør Børson jr. Tar vi ikke meget feil blir det baade en fængslede kjærlighetsroman og et aktuelt tidsbillede fra vore dages blomstrende forretningsliv.»

På en forespørsel i februar 1933 fra en journalist i trondheimsbladet Nidaros skriver forfatteren fra Stortinget blant annet (her gis et utdrag):

«Du spør meg om hvordan herr millionær Bør Børson blev til, med andre ord: hans entre i denne konstige verden? Det var i den verste tulltiden da alle mennesker blev så komisk gale. Og jeg bestemte meg for å refse min forvirrede samtid med harmens salte ris. Ja, for i den tiden måtte man ikke le, folkelig og bredkjeftet i litteraturen; det var i høyden tillatt et lite intellektuelt og diskret smil. Den har vært talentløshetens skalkeskjul i to tusen år!

De første kapitler i Bør Børson er som du vil se fylt av et fryktelig litterært alvor; men før jeg visste om det hadde fyrene fått en så latterlig mentalitet at jeg lo av full hals. Jeg gav da rakkeren i det litterære alvor og skrev og lo av godt hjerte hver mandag i et helt år.

Børson ble nemlig skrevet som føljetong i det bekjente galgenblad «Hvepsen». Der gjorde Bør seg ikke videre, det ble ledd bare så passelig, - og nærmest nedtrykt og skuffet over dette mislykkede prøveskudd i fortellerkunsten sendt jeg til min venn Olav Røgeberg, da redaksjonssekretær i Nidaros og ba ham si sin mening om herr millionæren. Han svarte omgående. «Den er et funn! Redaktør Torsvik og jeg er blitt enige om å trykke den øyeblikkelig!» Nå løsnet skredet, nå løsnet latteren – hele Norge nordenfor Dovre gapskrattet uke etter uke.

Et halv år etter sendte jeg et særtrykk av Børson til Anders Krogvig og skrev: «Kjære Anders, vær ytterst forsiktig med dette smedeskrift, la det ikke komme kresne og enøyde kritikere for øye; da går det enten på sjøen eller på varmen med min ringhet.»

Ett par dager etter fikk jeg brev fra Anders Krogvig; «Kjære Falk, nå ligger Bør så lang han er hos Nygaard (Aschehoug Forlag), han skal trykkes, jeg har ledd mer en jeg egentlig har godt av.»

Komikken ved Børson skaffet meg en masse rasende individer på halsen. Posten min ble plutselig full av skamløse brev fra folk som påstod at jeg hadde skrevet om dem selv – deres slektninger eller venner. Jeg ble av de mest rasende truet med korporlig og andre grundige avstraffelser.»

Føljetongen om Bør Børson ble en stor suksess for Falkberget og ikke minst for avisen Nidaros, som fikk et formidabelt salg og en rekke nye abonnenter. Ja, folk sto i kø om morgenen for å kjøpe avisen. Nidaros fulgte opp suksessen og averterer 30/6-20: «Bør Børson foreligger som særtrykk. Gratis til nye abonnenter, men selges også for kr. 1,50.»

Den 31/12-20 skrev avisen Nidaros: «Bør Børson – fortellingen er til dato utgått i 100000 eksemplarer». Tallet kan umulig være riktig. Det må være minst en 0 sannsynlig to 00 for mye. Heftet er i dag sjeldent. Sist høst ble et perfekt eksemplar av særtrykket solgt på auksjon i Tolga for 15000 kroner.

Den første avisen som tok inn føljetongen var Arbeidets Rett på Røros. Den ble illustrert av Anders Bjørgaard. Den startet i avisen 14/11-1919 to måneder før Nidaros. Et førtitalls aviser og blader har igjennom årene trykt Falkbergets fortelling. Så vel i Europa som U. S. A. har berettelsen om ´n Bør løpt som føljetong. Falkberget var en flink «selger» det hadde han vist det siste tiåret med en formidabel leveranse av fortellinger og artikler til aviser, blader og julehefter.

Han forsto at her var det penger å tjene på «millionæren» sin. Allerede 19/5-19 nær et halvt år før fortellingen er avsluttet i Hvepsen, tilbyr han avisen Politiken i Stockholm føljetongen. I et brev skrevet med rødt blekk tilbyr han følgende:


Grorud Norge 19/5 19

Til ”Politikens” red. Stockholm

”Vil De ha en ny, lengere fortelling, humoristisk, til føljetong, stoff til ca. 40 no.? Den handler om en kræmmer, landhandler. ”Bør Børson jr.” heter den, som er en forskrekkelig oppkomling. Den gaar f.t. som føljetong i ”Hvepsen” og gjør meget lykke. I honorar maa jeg vel ha 150 Kr. ? Imøteser med tak Deres snarlige svar herpaa.

Ms. Kan sendes straks.

Med partihilsen !

Johan Falkberget

Avisen kjøper og aksepterer Falkbergets tilbud 21/5-19.

I august 1922 skrev han til sin venn litteraturkritikeren Anders Krogvig: «Jeg har et manus ferdig med følgende tittelblad TROLDDALS-HISTORIER ved en indvaaner.»

Han har også en ide om en illustrasjon: Forsideillustrasjon av Ingulf Monsvolden som barberer sig med en øks. Innhold: En merkelig tildragelse i Trolddalen. Branden paa Røros. Øksen i Trolddalen. Dette er en historie skrevet i Børsons aand og blir en bok paa ca. 15 ark.

Falkberget hadde tenkt at denne historien kunne bli en likeså stor (kassa-) suksess som Bør, men han fikk en negativ tilbakemelding fra Krogvig. Falkberget svarte: Tusen takk for ditt brev og hjertelig takk for gjennemlæsningen av disse fillehistoriene! Alvorlig og oprigtig talt, jeg blev meget glad over at du fraraader utgivelsen.

Fra første utgaven i bokform (1920) har det blitt et stort antall utgivelser og opplag gjennom årene. Den har blitt oversatt og utkommet i Sverige, Danmark, Island, Færøyene. Falkberget benyttet Bør til en rekke småfortellinger utover på tyve og trettitallet.

I 1926 startet fortellingen Den nye Bør Børson jr. i bladet For Alle en fortsettelse av den første boken. Februar 1931 er det store festligheter på Olderstad i Olderdalen: Bør Børson jr. feirer 10-års Jubileum som MILLIONÆR

Det kunne vært skrevet en stor avhandling om Falkbergets Bør Børson, om hans opptreden i film, på teater og i radio, men det må bli en annen gang.

Sitater og stoff er hentet fra egen Falkberget-samling.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken