Knut Hage får Kongens Fortjenstmedalje for sin innsats for kulturliv og korps i Holtålen

- Jeg sendte inn en begrunnelse for hvorfor Knut burde hedres. Denne gangen ble ikke kommunen overprøvd av Fylkesmannen, sa ordfører Refsethås tørt, og høstet latter fra salen. Han siktet til Fylkesmannens omgjøring av Gauldalsløypevedtaket.