Bilder fra årsmøte i Ålen musikkkorps

17. februar 2017, kl. 12:50