Med seg har korpset tre unge medlemmer som trommeslagere. Truls Brennmoen (15) og Sigve Nyvold (14) fra Tolga, og Torleif Dalbakk Myre (14) fra Os. De faste trommeslagerne har hatt permisjon, så disse tre har vært de eneste på trommer det siste året. Alle gleder seg til årets NM.

-Det blir en ny og spennende opplevelse, sier Truls.

- Men også utfordrende. Vi kan ikke ha så mange forventninger, selv om øvingene har gått veldig fint, sier Torleif.

Torleif har vært med i Tolga-Os janitsjar i 2 år, og var med til NM også i fjor. Da gjorde janitsjaren det bra og kom på 7. plass. Truls og Sigve ble med rett før jul.

Stykket janitsjaren skal spille på NM kalles «Machu Picchu: City in the Sky» av den japanske komponisten Satoshi Yagasawa. Det er et krevende stykke for trommeslagerne.

Aud Inger Erlien Dalløkken, leder i Tolga-Os Janitsjar, er fornøyd med innsatsen og stå-på viljen de viser.

- De er trofast i oppmøtetiden og viser engasjement, forteller Dalløkken.

-Å ha med så unge folk er dessuten inspirerende for oss eldre i janitsjaren. De har fått en god opplæring i kulturskola, og vi ser det som veldig positivt å ha med så unge til NM. Ungdommene har fått god opplæring i slagverk gjennom et seminar med en slagverksinstruktør fra luftforsvaret i Trondheim, noe de syntes var inspirerende og lærerikt, sier Dalløkken.

Aud Inger håper at de tre ungdommene også kan inspirere flere skolekorpsmusikere til å bli med i Janitsjaren.

-Korpsmusikk er en hobby du kan ha resten av livet. Vi har selv medlemmer fra 14 til 70 år.

Arbeidets Rett ønsker Tolga-Os Janitsjar lykke til under årets NM.