Området ved Sølna og ruinene etter Lovise Hytte på Plassen i Alvdal, er perfekt for formidling av bergverkshistorie, kulturhistorie og bygdeutvikling og vel verdt et besøk slik vi i Retten nylig skrev om i denne reportasjen om Perla på Plassen.

- Etter den reportasjen har vi fått mange tilbakemeldinger, fra folldøler, utflytta alvdøler, alvdalsinnbyggere og andre, og det er veldig artig, smiler mor og datter Berit Margrete Kjølhaug og Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng.

De har lagt ned stor dugnadsinnsats og engasjement for området rundt det som var et betydelig indrustrisentrum i flere hundre år, sammen med et knippe andre ildsjeler. De er opptatt av at området brukes og kunnskapen formidles, og stiller seg til disposisjon om noen ønsker følge rundt i området.

Forrige uke fikk de prøve seg i formidlingsbransjen nok en gang, og det i møte med mange av alvdals innbyggere fra andre land da flyktningtjenestene arrangerte aktivitetsdag for deltakerne i introduksjonsprogramme. 

Sammen med Gjertrud Marie og Berit Margrete fikk de bruke en dag ute og inne ved bredden av Sølna.

Sjøl om duoen har kunnskapen inne, krevdes det litt ekstra forberedelser for å gjøre historien tilgjengelig også med litt språkutfordringer og for dem med en ganske annen bakgrunn.

- Vi tror det gikk ganske bra. I hvert fall trivdes vi sammen, og hadde en flott dag og tilbakemeldingen er positive. Vi fortalte historie om og fra Alvdal. Om folk og bosetting, og utviklingen i Alvdal, fra et fangstsamfunn til indrustrisamfunnet her, med bergverksdrift og smeltehytta, til jordbrukssamfunnet vi har i dag.

De lagde et undervisningsopplegg, bygd litt på gammelt og noe nytt, og dette er noe de håper å gjøre mere av.  

- Vi hadde omvisning ute og lagde kultursti med spørsmål og fakta om bergverksdrifta. Bror Johan Arne kom med benker og stoler, gassgrill og ved til peisen, og vi fikk selvfølgelig bruke formidlingsbygget til kommunen.

Der står også modellene etter smeltehyttevirksomheten, som Karstein Skundberg i sin tid lagde, forteller Berit Margrete Kjølhaug.