I Nørdalen i Os kommune ligger natur- og kulturstien som i 1995 ble kåret til den aller fineste i hele Norge.

Nå har natur- og kulturstien fått en oppgradering. Styret har blant annet satt opp nye skilt og det har kommet opp nye leker på tre av postene.

Hele natur- og kulturstien er 10 km lang og inneholder 31 poster. Stien følger gamle idylliske ferdselsveger i området og kan deles opp i flere rundturer.

Nørdalen natur- og kultursti har egen nettside, der en kan lese og lære mer om stien. Blant annet finner vi at her er tydelige spor etter tjurrubrenning, jernblester, seter- og slåttebruk. Rekonstruert kølbrenneranlegg med koie og en del av ei mile som ligger på sin opprinnelige plass. Store deler av traséen kan ferdes med sykkel, rullestol, barnevogn osv.

Har du lyst til å ta turen dit, følg riksveg 28 østover fra Os mot Drevsjø/Mora. Avkjøringa ligger 7 kilometer fra Os sentrum.