Pensjonisttilværelse fristet ikke. Lars Magne og Torgunn etablerte eget firma

Av

Hvilke muligheter har to kolleger på 62 og 63 år som mister jobben og ikke er fristet til å bli pensjonister?