Bjørn Aksdal er en allsidig musiker som i mange tiår og helt siden ungdomsårene, har engasjert seg i arbeidet med å fremme tradisjonsmusikken, bygdekulturen og de eldre og historiske instrumentene.

Juryen opplyser videre i en pressemelding at Aksdal har arbeidet ved Ringve museum og i NRK, skrevet talløse fagartikler og plateanmeldelser, vært redaktør for hedersskriv og tidsskrift og utgitt en rekke bøker og fagskrifter. De viktigste bøkene er Med Piber og Basuner, Skalmeye og Fiol fra 1982, undervisningsboka Fanitullen sammen med Sven Nyhus i 1996, og Hardingfela fra 2009. Den sistnevnte summerer arbeidet med registrering og forsking på de eldste hardingfelene. Et arbeid som ble utført i et nært samarbeid med felemakerne Olav Vindal og Sigvald Rørlien og forskeren Jan Petter Blom.


Internasjonalt har han et stort og godtnettverk, ikke minst innen instrumentbyggermiljøet, der han i en årrekke har lagt ned stor innsats for å fremme faglige gode møteplasser. Emneheftet fra 1980 under tittelen Musikkinstrumentenes historie i de islamske kulturområder viser hans innsikt, interesse og evner til å trekke linjer mellom forskjellige kulturer.

Som god utøver både på fele og ulike eldre blåseinstrumenter, har Bjørn Aksdal opp igjennom årene medvirket på en rekke innspillinger. Noen har vist seg å ha blitt svært viktige utgivelser for ettertiden, både som dokumentasjon og bevaringen, men også at de har skapt ny interesse for tradisjonen og instrumentene. CDen Hyrdestund fra 1996 er et slikt eksempel og hvor han deltok med tungehorn, meråkerklarinett, østerdalsklarinett, saueleggpipe, bygdefløyte, geitehornfløyte og kuhornfløyte. I kjølevannet av denne utgivelsen oppstod Norsk lur- og bukkehornlag og en ny interesse for de gamle gjeterinstrumentene.

Meråkerklarinetten, CD fra 2009 sammen med Geir Egil Larsen, var et resultat av en dyp interesse for den norske folkeklarinetten.
Ringve Museum utga temaheftet Meråkerklarinetten som han skrev i 1992. Dette ga en grundig innføring i historien rundt denne særnorske klarinett typen. Heftet er tilegnet Harald Gilland, den siste kjente tradisjonsutøveren på instrumentet og en verdifull kilde til skriftet. I heftet skriver Aksdal blant annet om hvordan et lite instrument fra en bygd i Nord-Trøndelag egentlig bygger på et prinsipp som var kjent av egypterne 3 årtusen før vår egen tidsregning og han trekker dermed inn de lange linjene i vår kulturutvikling.

I nær 30 år var Aksdal leder av musikkseksjonen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans i Trondheim. Her arbeidet han blant annet med utredninger om instrumentmakerfaget, kulturskoleopplæring i folkemusikk og vilkårene for norske folkemusikkarkiv. Dessuten har han lagt ned et stort arbeid for folkekunststipend og andre viktige verktøy for å fremme tradisjonsmusikken sin plass i norsk musikkliv.
De senere åra har han fordypet seg i langeleikinstrumentene, et arbeid han tok fatt på i samband med utstillinga Leve Langeleiken! allerede i 1987 på Ringve Museum.
Nå er det omfattende arbeidet videreført med de eldste langeleikene og dokumentert i fagskriftet Musikk og Tradisjon.

Bjørn Aksdal har i ulike sammenhenger trukket fram den viktige rollen Egil Storbekken hadde i norsk musikkliv og pekt på de mulighetene de eldre folkemusikkinstrumentene har til å nå et stort publikum, også utenfor tradisjonsmusikkmiljøet. De må få oppmerksomhet og gode tiltak bli realisert.


Han leder i dag Norsk Folkemusikklag og har benyttet sin faglige kompetanse og sin utøverbakgrunn til å fremme kunnskap og interesse for lyre, harpe, langeleik, fløyter og andre blåseinstrumenter.

Bjørn Aksdal ble eksponert for et stort publikum da han dukket opp som oldermann i instrumentmakerlauget, i fjernsynsserien Anno nylig!

Prisen deles ut i Steinfjøset  ved Ivaregga på Tolga, Egils hjembygd, lørdag 9.september.

Juryen 2017 har bestått av:
Bent Åserud, juryformann, representerer NOPA
Ingunn Bjørgo, representerer NOPA
Eli Storbekken, representerer familien Storbekken
Hans Fredrik Jakobsen, representerer Norsk lur- og bukkehornlag
Geir Egil Larsen, representerer Norsk lur- og bukkehornlag