Arnfinn Strømmevold sang Bergmannssalmen fra kirketårnet på 1. mai.