Bergstadkoret og Røros storband øver til konsert under julemarked.