Lørdag ettermiddag foretok Stephen Hicks den offisielle innvielsen av instrumentet til 7.5 mill. fra sin nye arbeidsplass på spillepulten oppunder taket bakerst i kirka.

Det er grunn til å takke orgelkomiteens arbeid i denne sammenheng. Det er i år 47 år siden det tidligere Rieger - Kloss orgelet ble tatt i bruk.

Det ble en konsert der kantoren med briljant teknikk demonstrerte det nye orgelets mange muligheter. Godt over 200 frammøtte overvar den timelange konserten med biskop i Nidaros, Tor Singsaas, i spiss for en rekke inviterte gjester på de fremste benkene.

Den fremragende akustikken formidlet på vanlig måte tonene som strømmet ut fra orgelpipene, de svake så vel som de sterke. Gjengivelsen er den samme fyldige uansett hvor en sitter i kirkerommet. Det var kort sagt en frydefull opplevelse.

Høydepunktet for oss var tolkingen av instrumentets mester. Johann Sebastian Bachs to komposisjoner; fem melodier fra Orgelbuchlein samt Toccata, Adagio & Fuge i C dur, viste et mangfold av melodiøse harmonier.

Repertoaret til kantoren under orgelinnvielsen besto ellers av komposisjoner fra ulike musikkperioder representert i kronologisk rekkefølge av John Bull, Benjamin Cosyn, Cesar Franck, Louis Vierne, Franz Schmidt, Marcel Dupre, Nadia Boulanger og Guy Bovet.

Kantoren i Bergstadens Ziir er et kapittel for seg. Han er født i Surrey, England i 1949, studert til pianist og organist, vært den yngste soloorganist i Royal Albert Hall, spilt i Notre Dame og turnert på festivaler og konsertsaler i 13 land.

Til Norge kom han og familien i 1983 og etter hvert altså til Bergstadens Ziir.