Dalarne Femund spelmannslag har sine høytflyvende prosjekter.