- Denne kulturindeksen viser at vi med rette kan kalle oss en kulturkommune, fastslår kultursjef i Røros kommune, Morten Tøndel, i en pressemelding.

For fjerde år på rad, topper Røros kommune Telemarksforsknings kulturindeks. Ser en på hele norgeskartet er kommunene rangert i ulike grupper der de som kommer fra første til 86.plass på den totale kulturindeksen, hører til i gruppe en.

I den gruppa finner vi samtlige kommuner innefor Rettens dekningsområde, Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal.

- Indeksen måler mange kategorier. Felles for det som blir målt, er at vi trenger alle rørosingene for å oppnå dette resultatet. Enten de går på konserter, låner bøker, arrangerer teater, er medlem i kor, driver keramikkverksted i Kjerkgata, er elev på kulturskolen, går på kino, søker frifond eller kulturrådet om kulturmidler, er frivillig på et av våre mange arrangementer - ja slik kunne vi fortsette, sier Morten Tøndel.

- Dette er altså noe som alle på Røros står bak, det er hele Rørossamfunnet som sammen har fått til dette. Rangeringen sier ingenting om kvaliteten på det vi leverer, selv om vi som bor her helt sikkert kan enes om at også dette er veldig bra. Men det sier definitivt noe om at vi har veldig mye kultur på Røros, understreker kultursjefen.

Her ser du Røros' ferskeste kultureksport

Tøndel gjør videre oppmerksom på at Telemarksforskning, som står bak denne rangeringen, hvert år endrer noe på hvilke indikatorer som måles under hver kategori.

- Og som Telemarkforskning selv sier i sin rapport «I og med at man har inkludert nye data og endret på vektingen i en kategori, kunne man forvente at topp-20 listen ble noe endret. Likevel er den overraskende stabil med Røros på topp». Dette er veldig gledelig for oss på Røros, kommenterer Tøndel.

Etter premieren på Putti Plutti Pott, kunne regissør Unni Ryen motta Røros kommunes kulturpris.

Etter premieren på Putti Plutti Pott, kunne regissør Unni Ryen motta Røros kommunes kulturpris.

Kom i julestemning!

Her er lista som viser hvordan Røros plasserer seg i de ulike kategoriene.

- Viktig å merke seg her at det som blir målt er utvalgte kriterier innenfor den enkelte kategori. Gledelig for oss er det også at vi har klatret på flere av kategoriene som måles. Som det går fram av listen under havner vi særlig høyt innenfor konserter, kulturarbeidere, sentrale tildelinger, museum, kunstnere og frivillighet, sier Tøndel.

Kulturindeksen - resultater for Røros:

Konserter – plass nummer 2

Kulturarbeidere – plass nummer 4

Sentrale tildelinger – plass nummer 5

Museum – plass nummer 12

Kunstnere – plass nummer 21

Frivillighet – plass nummer 32

Kultur for barn – plass nummer 62

Scenekunst – plass nummer 67

Kulturskole – plass nummer 76

Kino – plass nummer 92

Bibliotek – plass nummer

107 DKS – plass nummer 182

LES OGSÅ: Lysende 30-åring 

– Matematikkplan? Nei, det har vi ikke  - Vi har vært sterke pådrivere

Perlene skinte i Tronsalen  Best på kultur

Produktiv kulturell 25-åring

Barna feiret 30-årsjubileum