Utdrag fra teatergruppen Teatralis sin juleforestilling i Tynset kulturhus.