Norske Samers Riksforbund (NSR) vil øke støtten til sørsamisk språksenter på Røros, Aajege, med 300.000 kroner neste år. Totalt vil forbundet gi tre millioner kroner til språksentre.

Dersom NSR får gjennomslag for budsjettforslaget sitt i Sametinget, vil det bety en klar prioritering av det samiske språk- og kompetansesenteret Aajege på Røros. Språksenteret vil da få en økning på 300.000 kroner i friske språkmidler til neste år.

Oppfordrer til voksenopplæring

- Vi vil løfte samtlige språksentre. Begrunnelsen for dette er at språksentrene har en mye større mulighet for å kunne drive voksenopplæring og tilby kurs. Vi vil nå oppfordre språksentrene til å virke mer på denne arenaen, forteller sametingsrepresentant for NSR Jarle Jonassen fra Glåmos.

Vil styrke språkarena

Jonassen forklarer videre at det nå er på tide å prioritere det sørsamiske språket. - Sørsamisk språk er truet. Vi må styrke språket i voksengenerasjonen slik at de kan følge opp sine barn som har samiskundervisning. Samtidig må vi styrke den sørsamiske språkarenaen for å få til et mer levende språk. Trenden er heldigvis oppadgående, men vi har en lang vei å gå før språket høres og synes. Etter hvert som språket blir sterkere vil for eksempel sameradioen bli sterkere sammen med kravet om mer samisk i avisene, konstaterer Jonassen.

Bevilgningen bare starten

Sametingsrepresentanten håper at bevilgningen bare skal være starten på en styrking av språket. - Vi ser for oss at i takt med at vi greier å utvikle språksentrene enda mere, kan det bli behov for enda mere kapital. Men det får tida vise, sier Jonassen. Tidligere har tilskuddene til språksentrene vært søkerbaserte midler til språkkurs og forskjellige språktiltak. Jonassen mener at dette har vært et problem. - Det har vist seg at det er veldig tilfeldig det som skjer når midlene skal være prosjektrelaterte. Nå vil vi se på muligheten for å la språksentrene ta over mer av undervisninga og samtidig få mer koninuitet i drifta, sier han.

Behandles i dag

Sametinget behandler budsjettforslaget onsdag. I tillegg til NSRs budsjettforslag har også Arbeiderpartiet lagt frem et forslag.- Så langt er det ingen som har signalisert at det er andre enn NSR og Samefolkets Parti som støtter denne satsningen på språksentere, men vi håper virkelig at det blir vedtatt. Det trengs i distriktene, konstaterer Jarle Jonassen.