Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV og medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, lover å jobbe for økte bevilgninger til kulturminnevern og Kulturminnefondet etter Røros-besøket. Sammen med varaordfører i Røros kommune og lokallagsleder i Røros SV, Christian Elgaaen, gjestet han Kulturminnefonnet torsdag.

Haltbrekken er klar på hva som må gjøres for å ta vare på enda flere kulturminner enn i dag.

– Det handler om penger. Kulturminnefondet kunne ha tredoblet støttebeløpet ut fra alle søknadene som kommer inn. SV og Senterpartiet foreslo i fjor høst en plan med en kraftig opptrapping av Kulturminnefondet, og det kommer vi til å jobbe videre med. Det kommer også en stortingsmelding om kulturminner før påske. Men det er klart, skal man få gjort mer, trengs det mer penger, kommenterer han.

– At staten er inne med midler som et incentiv for eierne til å gå i gang, er ofte avgjørende for om eieren starter med prosjektet sitt, eller om kulturminnet raser sammen. Vi har i dag midler til å dekke cirka en tredel av etterspørselen, og det er enkelt for oss å håndtere og fordele mer midler, om midlene kommer. Så det var jeg glad for å høre! svarer Simen Bjørgen, direktør i kulturminnefondet, på Haltbrekkens lovnader.

Tilknytning via miljøbevegelsen

Under besøket fikk Haltbrekken og Elgaaen en innføring i Kulturminnefondets samfunnsnytte, basert på Menon Economics' samfunnsøkoniske analyse.

Haltbrekken hevder at alle har et forhold til kulturminner. Hans egen tilknytning har rot i den norske miljøbevegelsen, og dens ønske om å bevare de kulturminnene som finnes i landet. Den norske norske miljøbevegelsen snakker om mennesket i naturen, og det å ta vare på menneskets tradisjoner knyttet til bruk av naturen. Denne unike tilnærmingen gjør at den skiller seg ut fra resten av den europeiske miljøbevegelsen.

Bevaring av kulturminner gir også positive ringvirkninger for lokalsamfunn i form av økt kompetanse blant lokale håndverkere i tradisjonsarbeid, kjøp av materialer fra lokale bedrifter og ivaretakelse av tradisjoner for fremtidige generasjoner.

- Det er en suksesshistorie at Kulturminnefondet etablerte seg på Røros, og at det er en del av kulturminne- og kulturmiljøet i Røros, noe vi er opptatt av både fra SV og kommunens side, legger Elgaaen til.

Viste konkrete resultater

– Det som overrasket meg i dag, var at dere har såpass mange prosjekter i byene også. At det ikke bare er på landsbygda man har jobbet for å ta vare på kulturminner, sier Haltbrekken.

For Bjørgen bød møtet på en god mulighet til å vise frem konkrete resultater av Kulturminnefondets arbeid, og hvilke virkemidler som bidrar til å skape disse.

Frogner Kino i Oslo er et slikt eksempel. Kulturminnefondets arbeid har sørget for at hovedstadens første kino nå er tilbakeført til slik den var under åpningen i 1926.

– Vi har presentert eksempler på prosjekter som har fått støtte over hele landet, og lagt vekt på at for hver krone som Kulturminnefondet gir til et prosjekt, utløses 3,5 kroner i total innsats på det kulturminnet. Det er med andre ord god samfunnsøkonomi i å ta vare på historien, sier Bjørgen.