Gå til sidens hovedinnhold

KULTURPOLITIKK OG KINOEN I FOLLDAL

Artikkelen er over 1 år gammel
Meningsretten

Det har vært flere oppslag om at kinoen i Folldal opprettholdes fram til 2022. Dette er ikke helt korrekt for det var et stort flertall i kommunestyremøtet i juni, bestående av Rødt, SP og AP, som vedtok å opprettholde kinoen også i 2022. Samlingslista stemte imot.

Det som derimot fortsatt ligger inne som kutt i 2022 er drifta av Follvang. Bare Rødt og SP stemte for å opprettholde drifta også i 2022. Flertallet med AP og Samlingslista stemte for og fortsatt la drifta av Follvang ligge inne som kutt i 2022. Samlingslista ønsket til og med å framskynde det til 2021, men trakk senere forslaget under kommunestyrets behandling av økonomiplanen.

Rødt Folldal har alltid vært opptatt av at det gamle Herredshuset ikke skal lide samme skjebne som Folkets Hus, og at nok et historisk bygg i Folldal skulle forsvinne. Vi snakker ikke her om et tomt skall og et forfallent minne om fordums tid, men Folldal si gamle storstue som fortsatt har et innhold og muligheter for framtida.

Fritidsklubben har siden 2006 holdt til på Follvang, i tillegg til før fritidsklubben ble startet opp igjen på gamle samvirkelaget i 1989.

Kinoen derimot har alltid holdt til på Follvang siden Herredshuset stod ferdig i 1938. Det er ingen hemmelighet at det ikke ble kjørt ordinære forestillinger på kinoen i hele 2012 fordi digitaliseringa av kinoen hadde stoppet opp, og at Folldal dermed ikke ble med på den nasjonale digitaliseringa av kinoNorge. Heldigvis fikk Folldal muligheten til å overta brukt utstyr, takket være Film&Kino (tidligere Kommunale Kinomatografers Landsforbund), fra Oslo Kino når Eldorado Kino ble nedlagt. Kommunens underskrift manglet, men daværende ordfører tok tak i det og underskrev avtalen, og sikret fortsatt drift av kinoen som var i ordinær drift igjen mars 2013.

Når det er aktivitet og kulturtilbud på Follvang, må også bygget driftes og vedlikeholdes. I økonomiplanen og budsjettet har det ofte vært en ”vedtatt sannhet” at Follvang er så dyr i drift, uten at det har vært tatt initiativ til tiltak for å redusere driftsutgiftene, utenom å ”kvitte” seg med hele bygget og sette av svært lite midler og nedprioritere bygget i forhold til nødvendig vedlikehold. Dette er jo en strategi som kunne ha lykkes, hadde det ikke blant annet vært for at et flertall i kommunestyret vedtok i budsjettet for 2013 å erstatte daværende oljefyr på Follvang som var defekt. I tillegg, etter forslag fra Rødt, vedtok også et enstemmig kommunestyre i budsjettet for 2014 å montere termostater på radiatorene og tømme og fjerne den gamle oljetanken på Follvang.

Det er faktisk også vedtatt av et flertall i kommunestyret november 2017 at verning av Follvang skal utredes. Rødt Folldal kan ikke se at det vedtaket er fulgt opp, utenom at det er sagt fra nåværende rådmann at det skulle være en del av kulturminneplanen, som fortsatt er under arbeid. Restaurering og utbedringer av Follvang kan gjøres og tas skritt for skritt slik som det har vært gjort tidligere. Ikke alt på en gang, som er blitt mer brukt som et argument for at det blir for kostbart å ta vare på Follvang. Viktige kulturtilbud og kulturhistorie vil gå tapt og forfalle hvis det er manglende vilje til å ta vare på det gamle Herredshuset. Det er viktig å bevare og formidle kunnskap om vår felles kulturarv og kulturminner, enten de finnes som anlegg og bygninger, som kulturlandskap eller som gjenstander i arkiver og museer. En kan ikke kun ha fokus på ”lovpålagte oppgaver” når det kommer til kulturpolitikk, da blir valgprogram bare tomme ord når de ikke følges opp i praktisk politikk.

Kommentarer til denne saken