Det blir færre elever i grunnskolen, men søkningen til kulturskolen øker og øker

Av

Flere søker plass ved kulturskolen i Folldal.