Kun 15 unger har vært i barnehage i Tynset, mens 225 har vært hjemme. Styrer Hege på Fåset anbefaler faste rutiner

Nå kommer kommunen med tips til foreldrene.