Kunde leverte PC til reparasjon – butikkens funn førte til politietterforskning og rettssak

En datamaskin med både bilder og videoer som seksualiserer barn ble levert inn til elektrobutikken for reparasjon. Funnene gjorde at de umiddelbart varslet politiet.