Kommunestyret har vedtatt å gå inn for kunstkjøpet der Tolga kommune, Tolga 2020 og Tolga-Os Sparebank kjøper ti skulpturer av kunstneren Øyvin Storbækken. Prisen er 250.000 kroner.

Kjøpet er finansiert gjennom at Tolga 2020 går inn med 50.000 kroner, Tolga kommune med 100.000 kroner og Tolga-Os Sparebank med 100.000 kroner.

Vedtaket fra kommunestyret innebærer også at det skal opprettes et kunstfond for kjøp av denne kunsten og framtidig kunst.

– I Tolga kommune står kunst og kultur sterkt og har sterke tradisjoner. Man har også fått fram mange dyktige kunstnere. Et kunstfond kan bidra til å stimulere både skapende og utøvende kunst, skriver ordfører Ragnhild Aashaug.

Trivsel og attraktivitet i det offentlige rom, og mulighet til å kunne få kjøpt en unik og representativ samling kunst av Storbækken er nevnt som to av grunnene til kunstkjøpet.

Videre er det sagt at det er i Tolga og Nord-Østerdalen skulpturene hører hjemme, og at både kunstneren og beboere og besøkende fortjener at den er på Tolga.

– Med en slik samling vil Tolga kommune bli en kommune som vil kunne bruke et varemerke som den kommunen med flest skulpturer, heter det videre.

Noen av skulpturene er tenkt brukt i forbindelse med utbedringen av skole, barnehage og nytt kulturbygg. Kommunen tenker seg at det må lages en plan for hvor de andre skulpturene bør plasseres.