Galleri Elgens sommerkunstnere trekker trådene tilbake til bondekulturen

Randi Nygaard Lium og Anne Marie Egemose trakk begge fram en oppvekst i bondekulturen som viktig for kunsten da de åpnet årets sommerutstilling i Galleri Elgen på Tynset