I et brev til kommunen skriver Helsedirektoratet at de nå anbefaler at kommunene har et antall selvtestere på lager som tilsvarer 0,5 tester per innbygger.

Denne anbefalingen gjelder fram til utgangen av 2023.

– Hvis kommunen har behov for etterforsyning av tester, oppfordrer vi til at en først kontakter nabokommuner som fremdeles kan ha et overskudd av tester. Om nødvendig kan kommunen etterbestille tester fra Helsedirektoratet, skriver direktoratet til kommunene.

Det er det reduserte smittepresset og at covid ifølge Helsedirektoratet nå utgjør en mindre trussel for samfunnet som gjør at direktoratet nå endrer sin anbefaling.

Tidligere har det nemlig vært slik at kommunene har vært anbefalt å ha et beredskapslager på to selvtester per innbygger.

– Mindre trussel

Denne anbefalingen kom våren 2022, og var basert på smittesituasjonen første halvdel av 2022. Målet var å sikre at befolkningen skulle ha lett tilgang til et tilstrekkelig antall hurtigtester dersom det skulle oppstå en ny smittebølge.

– Nå, ett år senere, ser vi at pandemien utgjør en mindre trussel mot enkeltpersoner, samfunn og helsetjenesten. Det er fremdeles aktuelt å tilby tidlig testing med antigen hurtigtest av personer med sykdom som gir økt risiko for alvorlig forløp ved covid, informerer Helsedirektoratet.

Gamle tester

Om gamle tester som kommunen har på lager, skriver direktoratet:

– Helsedirektoratet er kjent med at kommunene har tester på lager som vil passere holdbarhetsdatoen i løpet av det kommende året. Holdbarhetsdatoen er stemplet på pakkene og de fleste testene har holdbarhet til 4. kvartal i 2023 eller i 1. kvartal 2024. Miljødirektoratet har bekreftet at testene som har passert holdbarhetsdatoen kan kasseres som vanlig restavfall.