Jobber på spreng med hjelp fra bygdefolket for å pusse opp Kvikne Fjellhotell til gjenåpning i august

1. juli pensjonerte Kurt Fossum (67) seg etter åtte og et halvt år som avdelingsingeniør i Tynset kommune. Late pensjonistdager blir det lite av når han, Erika Cecilie Haugen Strand (39) og Pål Haugen Strand (45) skal pusse opp Kvikne Fjellhotell til gjenåpning innen utgangen av august.