Gå til sidens hovedinnhold

Lahkoe biejjine - gratulerer med dagen Norge!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dagen i dag er en historisk dag. En dag for feiring, en dag til ettertanke. I høyesterett stod David mot Goliat, der David vant.

Fovsen Njaarke/Fosen reinbeitedistrikt gikk seirende ut fra høyesterett. Fosen vind og den norske stat tapte.

Det er ingen tvil, vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan er i strid med urfolks rettigheter, konkluderer et enstemmig storkammeret i høyesterett. Det vil si at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelsen er ugyldige.

Høyesterett legger vekt på at reindriften er en form for vernet kulturutøvelse. Det er en stor glede, og ikke minst en av de aller største seierne man har sett i samisk historie, og i norsk historie.

Bare det at staten har brutt fundamentale rettigheter for Norges urbefolkning er i seg selv særdeles alvorlig. Nå må den norske stat våkne opp og erkjenne sin skyld. Og det må starte med en unnskyldning. Og det må komme en lovendringer som vil gjøre dette helt umulig og gjøre igjen for fremtiden.

Det er nemlig en skam for Norge. Vi har brutt grunnleggende rettigheter! Det er et pinlig kapittel i norsk historie. Så hva nå?

Mange har sagt ifra i løpet av disse 20 årene denne saken har pågått. FN sin rasediskrimineringskomite har oppfordret Norge til å sette utbyggingene på vent. Det lyttet ikke Norge til. Det ble avfeid med et pennestrøk.

Og konsekvensene er blitt så enormt store for vårt urfolk, og for fremtidens generasjoner i den samiske reindriften. Den samiske kulturen er blitt revet ifra hverandre.

Beiteområdene er blitt tatt ifra hverandre bit for bit. Nå er tiden inne for ettertanke, og veien videre for fremtiden til den samiske reindrifta og den samiske kulturen vår.

Jeg vet vi må ta et oppgjør med oss selv. Og det håper jeg Norge blir med på. Vi kan sammen endre retningen til det positive. Mange sår er skapt, men allikevel kan sår heles om vi alle står sammen.

For meg betyr denne seieren enormt mye. Den står for det jeg tror på, den står for det jeg kjemper for. For Fovsen Njaarke og for vår fremtids reindriftsutøvere så var dette dommen om deres eksistens som samiske reindriftsutøvere og retten til å utøve sin kultur.

Jeg håper nå at vi alle kan være enige om at å overkjøre urfolksrettigheter og FN konvensjonen artikkel 27 ikke er en aktuell vei å gå i fremtiden.

Jeg hyller dere som i over 20 år har stått i denne kampen, og jeg gratulerer dere med denne knusende seieren. For fremtiden, for det samiske folk og for Norge vil jeg inderlig gratulere.

Gæmhpoe jåerhkminie - Baajh vaeride årrodh.

Kampen fortsetter - la fjella leve.

Lahkoe biejjine - gratulerer med dagen.

Kommentarer til denne saken