Folldalsbønder får kjøpe mer jord for å styrke gardene sine

To bønder i Folldal har nå fått konsesjon på erverv av jordarealer som skal legges til eiendommene deres.