Gå til sidens hovedinnhold

– Aggressiv politikk for nedlegging

Artikkelen er over 4 år gammel

Geitebøndene i Hedmark mener regjeringen legger opp til nedleggelse av nær en tredel av de knapt 300 geitebrukene i landet.

– Dette er første gangen en regjering vil rasere en næring som mange steder er livsviktig for grend og bygd, hevder geitebøndene.

10. januar var Hedmarks geitebønder samlet til et møte på Tynset, og på dette møtet samlet de som om en uttalelse der de tar stilling til landbruksmeldingen regjeringen har lagt fram. Her kommenterer de at å ta geitemelka ut av markedsordningen kan føre til at produksjonen vil foregå i klynger rundt geitemelkmeieriene, og at dette vil ødelegge et geitehold som har lange tradisjoner i mange grender og bygder.

– Regjeringen vil begynne med dereguleringen av geitemelknæringen og kommer til å fortsette med kumelka. Det som landbruket og forvaltningen har bygd opp over mange tiår, skal rives ned. Vi må stoppe dette toget som kjøres av ideologer! heter det i uttalelsen som er understreket av geitebøndene Hans Bondal, Stein Vaaler og Sigurd Leirvik Brekk, og støttet av en rekke Tine-produsentlag, Rondanevegen, Hedmark Bonde- og småbrukarlag, Hedmark Sau og geit, Hedmark Bondelag, flere ordførere, og til slutt fylkesordfører i Hedmark, Dag Rønning.

– Regjeringen ser ikke potensialet som ligger i geiteholdet. De ser ikke den stigende etterspørselen av geitemelkprodukter i Mellom- og Sør-Europa, skriver bøndene videre.

I uttalelsen er også deler av e-posten geitebonde Marianne Rønning fra Kvikne skrev til flere politikere med. Om geitemelka ikke lenger skal være med i markedsordningen, skriver hun at det kan ende med kontraktsproduksjon og sentralisering av garder.

– Landbruksmeldingen vil langt på vei rasere distriktslandbruket, skriver Rønning.

– Kvaliteten på dagens geitemelk, og utvalget av geitoster fra Tine, skulle tilsi at det er behov for langt mer melk enn hva som anvendes, uttaler hun videre.

Hedmarksbøndene som produserer geitemelk trekker også fram at geiteholdet er en viktig del av turismen, særlig ved seterdrift.

De uttaler til slutt at dersom det blir en styrt nedleggelse av geitemelkproduksjonen i store deler av fjellbygdene på Østlandet, vil den mest nærliggende produksjonen være sau.

– I dag er det overproduksjon på lammekjøtt, og til dels store rovviltproblemer med sau på utmarksbeite, kommenterer de.

Kommentarer til denne saken