Rapport om verdiskaping i beitenæringa legges fram 6. februar

Onsdag 6. februar inviterer Tolga, Tynset og Rendalen kommuner til et åpent møte der rapporten fra forprosjekt "Beitebruk" blir presentert.

DEL

Det er Rørosregionen Næringshage som har hatt i oppdrag å kartlegge og beskrive verdiskapingen i beitenæringa i de tre kommunene.

Styringsgruppeleder Ragnhild Aashaug håper på godt oppmøte.

Økt kunnskapsgrunnlag

Forprosjektet ble startet opp i november og hadde som hovedmål å kartlegge og beskrive verdiskapinga i beitenæringa i de tre kommunene Tolga, Tynset og Rendalen. Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å øke kunnskapsgrunnlaget og slik få fram alle fakta om næringa.

Denne næringa utgjør mye av verdiskapinga i disse kommunene og ikke minst med tanke på at næringa legger et grunnlag for videre verdiskaping lenger ut i verdikjeden.

Kartlegging, intervjuer og undersøkelser Det er gjort mye forskning på utmarksbeitet fra forskjellige synsvinkler, og kartleggingen av beitene er gjennomført av Nibio over en lengre periode.

Konkrete tiltak

Dette er noe av materialet som er brukt i rapporten, i tillegg er det brukt tall og data fra Fylkesmannen. Arbeidet har også omfattet intervjuer og spørreundersøkelser med beitebrukere.

Gjennom dette arbeidet har det kommet mange forslag til konkrete tiltak som kan gjennomføres, dette vil også være en del av presentasjonen onsdag kveld.

- Forprosjektet avsluttes nå, og vi ser nå på muligheten for å få til et hovedprosjekt. Denne næringa er viktig for kommunene og vi må se videre på hvordan ressursene kan utnyttes på best mulig måte, sier Ragnhild Aashaug, leder for styringsgruppa.

Artikkeltags