Denne møkklastebilen er den første av sitt slag i distriktet

Landbruksentreprenør Trond Torud har investert i ny lastebil for å effektivisere møkkjøringa for bøndene i distriktet.