Vedtaket ble påklaget og skapte svært sterke reaksjoner i sosiale medier, nå har Fylkesmannen i Hedmark avvist klagen og stadfester to gunneierlags rett til å kjøre snøskuter for å drive oppsyn med tamrein

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Narjordet Vestre grunneierlag og Nøra Østre grunneierlag søkte begge Os kommune om tillatelse til bruk av snøskuter for å oppdage og kunne melde fra om tamrein som kommer inn på deres områder og utenfor reinbeitedistriktets vinterbeite i desember 2017.